Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն – Կատրին Սողոմոնյան

Դպրոց, դասարան – 3-3դասարան

Երկարօրյա ծառայություն – չեմ օգտվում

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) –դպրոցին մոտին եմ ապրում

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  այո

Ընտրությամբ գործունեության խումբ – մարմնակրթութ

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը –  ոչ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *